Fakta om Elnätet

För år 2013:

 • Antal kunder: 46 262 st. (varav 59 st. på 10 kV)
 • Energiomsättning: 704 GWh (totalt inmatad energi, utfall år 2012)
 • Maximalt överförd effekt: 140 MW (utfall år 2012)
 • Inmatningspunkter och större fördelningsstationer: 11 st.
 • Nätstationer: 554 st. + 3 st. kopplingsstationer
 • Ledningsnätets totala längd: 1 825km
 • Kabel i mark: 1 609 km
 • Isolerad luftledning: 120 km
 • Oisolerad luftledning: 96 km
 • Elavbrott per kund och år (snitt senaste 4 åren, endast eget nät): 40 minuter
 • Tillgängligheten (snitt senaste 4 åren): 99,99 %