Fastprisavtal

Tryggheten med fast elpris uppskattas av många. Majoriteten av våra avtalskunder väljer fast pris. Ända upp till 5 år kan du låsa elpriset hos oss och slippa oroa dig för elprisförändringar.

Kontakta oss om du vill ha ett fastprisavtal!
Ring Företagsmarknad på 016-710 23 00.