Målet och syftet med Energitjänsters verksamhet är att hjälpa dig som kund att använda din energi så effektivt som möjligt och därmed också förbättra din inomhuskomfort och minska din miljöpåverkan.

Den genomsnittliga besparingspotentialen beräknas till cirka 15% men vi vet att den hos många kunder är betydligt större. En besparing som om den utnyttjas kan bidra till ett renare och miljövänligare Eskilstuna, samtidigt som du som kund kan förbättra din ekonomi avseende energiinköp.

Kontakta oss för mer information

Telefon: 016-710 23 00

E-post:foretagsmarknad@eem.se

Eller besök oss på Kungsgatan 86 i Eskilstuna.