Energianalys

Spara pengar och miljö. Att energianalysera sin fastighet är ett sätt att kartlägga var det finns onödiga och kostsamma energiläckage. Du får en god överblick över var
det finns energi och pengar att spara med åtgärder anpassade just för din fastighet.

Förbättra ditt driftnetto och öka komforten för dina hyresgäster!

De flesta kan minska sin energianvändning med minst 15%. Vid en energianalys utför vi mätningar och kontroller på plats tillsammans med dig. Vi gör en kartläggning över din energiförbrukning som vi värderar och jämför med liknande fastigheter. Du får en lönsamhetsbedömning med konkreta åtgärdsförslag och en uträkning på hur mycket pengar du kan spara. Slutligen dokumenterar vi resultatet och går igenom det utförligt med dig.

I tjänsten Energianalys ingår:
• Genomgång av fastigheten och tekniska installationer.
• Kartläggning av nuvarande energiförbrukning samt framtagande av nyckeltal.
• Redovisning av de två senaste årens förbrukningsstatistik.
• Beräkning av livscykelkostnader för framtagna besparingsförslag (LCC).
• Värdering och jämförelse med liknande fastigheter eller verksamheter för att bedöma teoretiska energibesparingar.
• Framtagning och rangordning av kostnadseffektiva besparingsförslag inklusive återbetalningstider.
• Genomgång av energianalysrapport.

Kontakta oss gärna för en prisuppskattning.