Vad är viktigast för dig när du ska välja värmelösning i din fastighet? Ska den vara prisvärd, bekväm och bekymmersfri? Eller ska den kanske vara bra för miljön? För de allra flesta är allt ovanstående viktigt. Och det är just därför som du ska snegla lite extra på fjärrvärme när det är dags.

Fjärrvärme bygger på att vi värmer våra hus med en gemensam värmekälla – kraftvärmeverket – istället för flera egna pannor och pumpar. Kraftvärmeverket eldas dessutom med avverkningsrester som annars skulle ha gått till spillo. Det gör vårt samhälle mycket energieffektivt. Och att hushålla med jordens energiresurser är viktigt för vår gemensamma miljö och framtid.

Fjärrvärme är dessutom bekvämt och bekymmersfritt. Själva fjärrvärmecentralen är näst intill underhållsfri och tar därmed minimalt med tid från verksamheten. Och den varken bullrar, luktar eller skräpar ner. Dessutom är driftkostnaden stabil och anslutningsavgiften ligger långt under andra moderna värmelösningar.

I menyn här ovanför kan du läsa allt om fjärrvärme. Har du fler frågor?
Kontakta vår kundservice på 016-710 23 00 eller kundservice@eem.se.
Du kan även fylla i en intresseanmälan direkt här till höger så kontaktar vi dig.