Fjärrvärme för dig som företagare och fastighetsägare

Fjärrvärme ger dig en bekymmerslös värme i hela fastigheten. Fjärrvärme tar lite plats och är ett klimatsmart samt ekonomiskt alternativ. Det bidrar till mycket lite utsläpp av fossilt koldioxid och är billigare än olja och el, vilket gör att dina uppvärmningskostnader kan bli mindre. Det är enkelt med omöjligt hög tillgänglighet.