Miljödiplom

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem anpassat för små och medelstora företag. Det är ett enklare sätt för mindre företag att komma igång med ett strukturerat miljöarbete. Miljödiplomering passar även som ett första steg för företag som siktar mot en ISO 14001 certifiering.

En Miljödiplomering är ett intyg på att ni i företaget (verksamheten) arbetar på ett enkelt och systematiskt sätt med att ständigt minska er negativa miljöpåverkan. Miljödiplomeringen kan utöver minskad resursanvändning bidra till att stärka er marknadsposition som en ansvarstagande verksamhet.

Eskilstuna Energi och Miljö AB är godkända utfärdare enligt standarden Svensk Miljöbas och kan hjälpa er på vägen att nå ett miljödiplom. Miljödiplomering bygger på grundprinciperna i ISO 14001 och EMAS.

Vi på Eskilstuna Energi och Miljö tillhandhåller:

  • Handledningsmaterial, alla delar i processen finns beskrivna samt mallar och checklistor.
  • Stöd och hjälp, ni erbjuds hjälp och stöd på vägen mot ett miljödiplom.
  • Konsultation.
  • Utbildningar.
  • Marknadsföring, alla miljödiplomerade företag finns på vår hemsida samt på www.certifiering.nu och www.svenskmiljobas.se

Önskar du få mer information? Kontakta oss gärna via e-post till kundcenter@eem.se

Läs mer om Svensk Miljöbas på www.svenskmiljobas.se