Stadsnät för fastighetsägare och hyresvärdar

Du som är fastighetsägare har mycket att vinna på att skaffa en anslutning till Eskilstuna Stadsnät. Fibertekniken är en framtidssäker lösning för internet, tv och telefoni. Stadsnätet ger dig en hög och utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet samt innebär en stor valfrihet för dina hyresgäster och deras behov av bredbandstjänster.

Anslutningen bereder även väg för moderna lösningar inom intelligenta hem och fastighetsautomation samt gör dina fastigheter mer attraktiva vid uthyrning eller försäljning.

Stadsnät till företag

Stadsnätet erbjuder allt från enkla tjänster och lösningar för de mindre företagen till avancerade kommunikationslösningar för större företag. Oavsett storleken på er verksamhet så ger en stadsnätsanslutning er tillgång till en mängd olika tjänster som skapar möjligheter att effektivisera såväl den interna som externa kommunikation.

Eskilstuna Stadsnät är ett öppet bredbandsnät med överlägsen kapacitet där ni själva bestämmer vem som ska leverera internet, telefoni, larm, backup och andra bredbandstjänster till ert företag. Välj det som passar er och köp tjänsterna direkt från leverantörerna. Priserna är låga och valfriheten stor. Ett resultat av konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna och att vi byggt en färdig och stabil infrastruktur till dem.

Hyr kapacitet eller svartfiber

Vi kan erbjuda kommunikationstjänster mellan två eller fler befintliga punkter i stadsnätet. Hyr er kapacitet eller fiberförbindelse av oss. Läs mer om svartfiber och kapacitet via Stadsnät.