Eskilstuna Energi och Miljö är den lokala leverantören av det fungerande samhällets viktigaste förnödenheter: el, fjärrvärme, vatten, avlopps- och avfallstjänster samt bredbandsnät.

Vi har ansvar att sköta detta effektivt och rationellt till låga priser, utan att ge avkall på tillförlitligheten. Vi ska leverera våra tjänster med minsta möjliga inverkan på vår miljö och med stor hänsyn till resurs­utnyttjande och kretsloppstänkande. I vårt kraftvärmeverk har andelen biobränsle­ ökat så att den nu utgör ca 80 % av den totala värmeproduktionen, resten utgörs av olja 5 % och värmepumpar 15 %. I enlighet med Eskilstuna kommuns miljöpolicy arbetar vi med att öka användningen av biobränsle ytterligare.

Vi är duktiga på det vi gör. Våra kunder är nöjda med servicen och miljöbelastningen minskar stadigt. Eskilstuna har, enligt jämförande undersökning­ar, bland de lägsta priserna i landet.
Eskilstuna Energi och Miljö investerar kontinuerligt i teknik­utveckling som syftar till renare och effektivare processer och bättre kundservice. Eskilstuna Energi och Miljö är ett kundnära företag samt ett tillförlitligt resurs- och miljöföretag.