Den 1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare. I det gemensamma driftbolaget, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, samlar vi kompetensen och erfarenheten från Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB, Strängnäs Energi AB.

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljö-området som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan.

För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade våra ägare att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM). Ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEMs och SEVABs verksamheter och anläggningar. Sedan 1 januari 2014 är alla medarbetare anställda hos ESEM och allt arbete som våra cirka 500 medarbetare utför, sker på uppdrag av EEM och SEVAB.

ESEM är en nytänkande lösning som innebär att de välkända och trygga varumärkena EEM och SEVAB finns kvar i relationen till våra kunder. Samtidigt kan vi göra mer för fler människor i ett större geografiskt område till mindre kostnad.

ESEM ägs av EEM och SEVAB, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag* respektive Strängnäs kommun. EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning.

På vår hemsida esem.se kan du läsa mer om våra affärsområden och vår organisation. Där berättar vi också om ESEM som arbetsgivare och du kan ta del av vilka lediga tjänster som är annonserade för tillfället.