Årsredovisning

Eskilstuna Energi och Miljös årsredovisningar finns tillgängliga som PDF-filer.

Vill du ha en utskriven version är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 016-710 23 00 eller skicka e-post till kundcenter@eem.se

Årsredovisningar för driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö hittar du på esem.se.