Årsredovisning

Eskilstuna Energi och Miljös årsredovisningar finns tillgängliga som PDF-filer.

Årsredovisning 2011

Vill du ha en tryckt version är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 016-710 23 00 eller skicka e-post till kundcenter@eem.se