Forskning och utveckling

Eskilstuna Energi och Miljö bedriver energi- och miljömässigt effektiv verksamhet för nuvarande och kommande generationer.

Vi är intresserade av forskning och utveckling inom vatten och avlopp, recirkulering, bredbandsnät och energiproduktion och -distribution, men också företagskultur och -utveckling, affärsutveckling och kundbeteende.

Viss forskning bedrivs inom företaget, och en del sker i gemensamma projekt med konsulter, institut och universitet.