Miljö

I december 2002 certifierades Eskilstuna Energi och Miljö enligt ISO 14001, det innebär att vi haft vårt miljöledningssystem i över tio år.

Miljö är en viktig fråga för oss och därför är vi väldigt nöjda med vår ISO 14001-certifiering. ISO 14001 är ett verktyg för vårt miljöarbete och fokus ligger på att arbeta med ständiga förbättringar. Vi fokuserar på bättre anläggningar, bättre teknik, mindre utsläpp och effektivare kontroll. Vi har kommit en bra bit på väg i och med vårt certifiering, men nu ska vi bli ännu bättre och sätter miljön högt upp på agendan.

Vi har satt upp miljömål inom flera områden som vi regelbundet följer upp. Ett av våra miljömål är att minska vår energiförbrukning. För att uppnå detta mål kartlägger vi vår energiförbrukning för att hitta de punkter där vi kan förbättra oss ytterligare.