Miljö

I december 2002 certifierades Eskilstuna Energi och Miljö enligt ISO 14001, det innebär att vi haft vårt miljöledningssystem i tio år.

Under senaste externa revisionen fick vi följande bedömning av vår revisor: "EEM har en kraftfull miljöprofilering i sitt anslag inte minst på hemsida och i sin Miljöpolicy. EEM och dess chefer och ledare och medarbetare har genom sitt agerande och i sina handlingsplaner visat på att man lever som man lär och har en tydlig inriktning att hela tiden bli bättre och duktigare på det man gör. Företaget har bra kontroll på sin verksamhet."

Vi jobbar med ständiga förbättringar, bättre anläggningar, bättre teknik, mindre utsläpp och effektivare kontroll. Vi har satt upp miljömål inom flera områden som vi regelbundet följer upp. Ett av våra miljömål är att minska vår energiförbrukning. För att uppnå detta mål kartlägger vi vår energiförbrukning för att hitta de punkter där vi kan förbättra oss ytterligare.
Framöver ska vi jobba med att få ännu bättre driv i vårt miljömålsarbete, ytterligare utbilda våra medarbetare i miljöfrågor och kommunicera vårt miljöarbete tydligare. Vi har redan kunniga och engagerade medarbetare inom miljöområdet men vi ska bli ännu bättre!