Arbetsmiljöpolicy

Eskilstuna Energi & Miljö levererar el, värme, kyla, VA, stadsnät, biogas och återvinningstjänster i Eskilstuna och regionen. Service och kvalité, samordning för effektivitet samt hållbar utveckling är ledstjärnor för vår verksamhet. Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.

Vi följer lagar och andra krav som myndigheter ställer.
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi identifierar, åtgärdar och följer upp arbetsmiljörisker.
Genom utbildning och information verkar vi för att öka personalens arbetsmiljökompetens.
Alla anställda visar ett personligt ansvar och engagemang för hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet.
I organisationen har vi en god arbetsmiljö som leder till trygghet, gemenskap, hälsa och arbetstillfredsställelse.

Fastställd i styrelsen 2010-02-22