Miljöpolicy

Miljöpolicy för Eskilstuna Energi och Miljö AB och dotterbolagen.

Eskilstuna Energi & Miljö levererar el, värme, kyla, VA, bredband, biogas och återvinningstjänster i Eskilstuna och regionen. Service och kvalité, samordning för
effektivitet samt hållbar utveckling är ledstjärnor för vår verksamhet.
Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.

  • Vi följer lagar och andra krav

  • Vi verkar för att minska och förebygga utsläpp till luft, mark och vatten

  • Vi har ett systematiskt miljöarbete och arbetar med ständiga förbättringar

  • Miljöpåverkan vid drift, investeringar och produktutveckling ska vara minimal hos oss liksom hos våra leverantörer utifrån tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningar

  • Genom utbildning och rådgivning verkar vi för att personal och kunder får saklig information om hur de kan minska sin miljöpåverkan

Fastställd i styrelsen 18 juni 2013.