Vi, tillsammans med dig, jobbar för att resurserna tas om hand på rätt sätt. Rätt resurshantering och återvinning gör stor skillnad och är viktig för vår framtida miljö. Eskilstunaborna är duktiga på att sortera, så duktiga att vi blev Sveriges återvinningskommun 2011!

Eskilstuna, årets återvinningskommun i SverigeCirka 20 000 hushåll i Eskilstuna är först i Europa med att färgsortera 6 olika materialslag. Det handlar om att sortera ut mat, förpackningar och tidningar från det övriga avfallet. Det sorteras i färgade plastpåsar och slängs i den vanliga soptunnan. Vi hämtar materialen och sorterar dem i en maskin på vår återvinningscentral. Idén är lika enkel som genialisk. Matavfallet blir till biogas, förpackningarna blir till nya förpackningar och det som blir kvar i det övriga avfallet går till förbränning där energin tas tillvara.

Redan på 90-talet började vi med materialinsamling från Eskilstunas lägenheter, och idag är en överväldigande majoritet anslutna till det fastighetsnära insamlingssystemet (FNI). Lägenheterna sorterar förpackningar, glas, tidningar, mat och övrigt hushållsavall i separata kärl. Dessutom har de flesta även sortering för batterier, ljuskällor, småelektronik och i vissa fall även grovsopor.

Så Eskilstunaborna har en lång tradition att sortera sitt avfall och bidrar på så sätt till en hållbar livsstil för oss själva och kommande generationer.