Något för alla

Här kan du läsa om våra olika elavtalslösningar. För alla Eskilstunabor är vi det lokala alternativet, men oavsett var i Sverige du bor kan du välja oss som elleverantör. Hos oss väljer du mellan 3 avtalstyper:

Fastprisavtal

Tryggheten med fast elpris uppskattas av många. Majoriteten av våra avtalskunder väljer fast pris. Ända upp till 5 år kan du låsa elpriset hos oss och slippa oroa dig för snabba elprisförändringar. Läs mer här!

Rörligt pris

Vårt rörliga elpris ger dig hela tiden aktuellt marknadspris baserat på elbörsens spotpriser. Om priserna faller så blir det billigare för dig, men du riskerar också att drabbas av stigande priser. Den som väljer rörligt pris kan när som helst välja att gå över till fast. Läs mer här!

El-Kombi

Många tilltalas av fast pris, och många av rörligt. Gemensamt för de flesta är att valet är svårt. Och det är inte så konstigt, för det finns inget som säger att det ena alltid är bättre än det andra. Därför har vi Elkombi, där du betalar fast pris för halva din förbrukning och rörligt pris för den andra halvan!
Läs mer här!

Tillsvidarepris (anvisningsavtal)

Om du är kund hos oss men inte tecknar något elavtal får du ett anvisningsavtal och betalar du det så kallade tillsvidarepriset. Tillsvidarepriset (anvisningsavtalet) hos Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning är ett av marknadens lägsta, men det lönar sig ändå så gott som alltid att teckna ett elavtal, oavsett om du är en stor eller liten elkund. Läs mer här.