Elledning - Om Elnät

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät

Elnätet i Eskilstuna är planerat och byggt av oss och våra föregångare på Elnät under en period av 120 år. Utöver utbyggnad och underhåll av det elektiska nätet mot hushåll och företag är vi också ansvariga för Eskilstuna kommuns gatuljus, stadsnätet med fiberoptik samt underhållet av högspänningsanläggningar hos vissa stora företag.

Nätområdet vi ansvarar för sträcker sig i huvudsak över de tätbebyggda områdena i Eskilstuna, Torshälla, Hällbybrunn, Skogstorp, Näshulta, Borsökna samt den omkringliggande glesbygden. Elnät levererar elenergi under spänningarna 10 kV eller 0,4 kV (400V) med ungefär 700 GWh (miljoner kWh) per år. Råenergi från det rikstäckande elnätet kommer till våra sex strategiskt placerade mottagningsstationer varav fyra under spänningen 130 kV.

Vi levererar!

Leveranssäkerhet av el i Sverige som helhet ligger på nivån 60 minuters avbrott per kund och år. Inom vårt distributionsområde är den genomsnittliga nivån ca 30 minuter per kund och år, vilket innebär att tillgängligheten är 99,99%. 2014 blev den siffran rekordlåg med 11 minuter per kund. Samtidigt kan vi stoltsera med att våra elnätsavgifter är bland de lägsta i Sverige.

Om du har frågor om Elnät är du välkommen att kontakta vårt kundservice på telefonnummer 016-710 23 00. Du når oss enkelt även via Facebook eller Twitter.