Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB:s elnät håller hög standard med få strömavbrott. Vi förnyar och underhåller anläggningarna så att de ger god drift- och personsäkerhet.

Leveranssäkerhet i Sverige som helhet ligger på nivån 60 minuters avbrott per kund och år. Inom Elnäts distributionsområde är den genomsnittliga nivån ca 30 minuter per kund och år, vilket innebär att tillgängligheten är 99,99%.

Om du har frågor om elnät kontakta vårt kundcenter på telefonnummer
016-710 23 00, eller kontakta oss via Facebook eller Twitter.