Energideklaration Villa

Genom att låta oss energideklarera din villa får du inte bara en energibesiktning av ditt hus. Du får också veta hur energin fördelar sig i huset samt kostnadsberäknade förslag på vad du kan göra för att minska din energikonsumtion och dina kostnader.

Energideklaration

Vi sammanställer en rapport med bland annat återbetalningstid för varje åtgärd och redovisning av hur mycket de beräknas minska dina koldioxidutsläpp.

Våra energiexperter är certifierade för att utföra så kallade kvalificerade deklarationer vilket är den mest avancerade nivån av deklarationer.

I tjänsten Energideklaration villa ingår:
• De uppgifter som lagen ställer på en energideklaration.
• Inrapportering av uppgifterna till Boverket enligt gällande myndighetskrav.
• Energicertifiering av byggnaden och utfärdande av ett energicertifikat.
• En fysisk besiktning av fastigheten kopplat till energieffektivitet.
• En besiktningsrapport.

Boka en tid för energideklaration, ring oss på 016-710 23 00.

Enligt Lagen om energideklaration för byggnader (2006:985) skall alla villor som säljs vara energideklarerade. I juli 2012 gjordes några viktiga förändringar: En besiktning måste ske på plats. Byggnadens energiprestanda (kWh/m2)skall anges vid annonsering. Energideklarationen ska visas för spekulanter innan köp och energideklarationen skall överlämnas vid köp. Deklarationen är gällande i 10 år och skall utföras av godkänd energiexpert. Lagen bygger på ett EU-direktiv och syftet är att motivera och stimulera frivilliga åtgärder för att minska behovet av energi samt effektivisera energianvändningen.