Ett prisvärt alternativ

Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp din fastighet. Den är bra för inomhusmiljön och den är miljövänlig att producera. Den ger behaglig värme utan att lukta eller bullra. Den är också ett av de mest prisvärda alternativen för uppvärmning av ditt hus, följt av bergvärme och pellets. Olja och direktverkande el är dyrast.

Hur fungerar fjärrvärme?

När du beställer fjärrvärme som värmekälla i din villa kommer en fjärrvärmecentral att monteras. Den är inte större än ett badrumsskåp och kan därför sättas upp på väggen. Fjärrvärmecentralen ansluts till fjärrvärmenätet via två anslutningsrör som inte är större än vanliga vattenledningar, d.v.s. 15-20 mm vardera.

Vattnet är mellan 700 C och 1200 C varmt, beroende på årstid och väder, och leds till fjärrvärmecentralen i bostaden. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Fjärrvärme behöver i stort sett ingen tillsyn. Tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten är mycket hög.

Fördelar med fjärrvärme:

  • Du minskar dina uppvärmningskostnader
  • Det är ett klimatsmart alternativ
  • Utrustningen tar liten plats
  • Tyst och luktfri uppvärmning
  • Minimal skötsel, ingen sotning
  • Du får en varm och jämn uppvärmning, även om det är tjugo minusgrader utomhus
  • Du får en säker och jämn tillgång på varmvatten.