Att arbeta med vatten och avlopp är ett kretsloppsarbete. Vi hämtar vårt råvatten från naturen och lämnar tillbaka det efter att vi renat det igen. Vi har gott om vatten i Mellansverige, med Mälaren och Hjälmaren som stora reservoarer.

Eskilstuna har ett mycket bra dricksvattnen med lagom hårdhet och fluorhalt. Vattnet är gott, friskt och rent. Vi får vårt råvatten ur Hyndevadsån som rinner från Hjälmaren.

Så mycket förbrukar du

En medborgare i Eskilstuna använder i genomsnitt 215 liter vatten varje dygn. Det kan låta mycket, men då ingår bad och dusch, matlagning, diskning, tvättning och bevattning. Den minsta andelen är den vi dricker, men det är den delen som sätter kvalitetskraven!